Psychische aandoeningen

FLOATING TRAUMA´S zijn trauma´s die zijn meegegeven door vorige generaties, in opvoeding, leefwijze en in DNA. De zgn. ´tweede generatie oorlogsslachtoffers´ zijn welbekend. Maar niet alleen oorlogstraumatiek, ook onverewrkte trauma´s van andere aard worden doorgegeven. De generaties die geboren worden uit getraumatiseerde ouders, hebben dan wat je noemt een ´floating trauma´. Ze dragen de problematiek in zich mee van een gebeurtenis die ze zelf nooit hebben meegemaakt. Dit leidt vaak tot diepzittende, niet te begrijpen (voor de persoon) patronen die ondermijnend inwerken op je leven. Het uit zich in (onbewuste) overtuigingen, angsten, gewoontes etc. Het is vaak moeilijk zicht hierop te krijgen, zeker wanneer je niets weet van hoe trauma´s kunnen doorwerken en wanneer het onbekent is wat je (groot-) ouders hebben meegemaakt.

Het antwoord van de homeopathie

Zoals ik al zei, op het gebied van trauma verwerking zijn vele therapieën ontwikkeld. Het overgrote deel daarvan houdt zich echter alléén bezig met de psychische kant van het verhaal. De psychische kant is ook zeer belangrijk hierbij, zeker wanneer het acute trauma´s betreft.