Psychische aandoeningen

De geboorte zelf kan traumatisch zijn, bijv. door zuurstofgebrek, of door het verschuiven van nek- of ruggewervels (huilbabies!)
Verder kunnen gedurende het hele leven trauma´s opgelopen worden die hun weerslag hebben op de emotionele, mentale en /of fysieke gesteltheid Ook langdurige ziektes, operaties e.d. kunnen, zeker in de kindertijd, traumatisch zijn.
´Kleine´ trauma´s lossen vaak in de loop van de tijd op, maar soms hebben gebeurtenissen, zelfs als ze voor de omgeving klein lijken, zo´n grote impact dat ze ons hele leven lang een last blijven.
Een ervaring die je leven drastisch en in negatieve zin beïnvloedt en die je blokkeert in je ontwikkeling en in je contacten, werk, studie etc. is een trauma.
Dit is duidelijk van zwaardere aard dan ´een gebeurtenis die je nooit meer vergeet´ maar die je niet gedurende jaren blijft dwarsbomen.
Trauma´s kunnen een duidelijk aanwijsbare oorzaak hebben (bv. oorlog, natuurramp, incest, -herhaalde- operaties/opnames etc.) of een sluipende, niet altijd duidelijk te herkennen oorsprong (bv. pesten, emotioneel of mentaal mishandelen/onderdrukken, etc.).