NVKH
De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten is een beroepsvereniging die borg staat voor een hoge kwaliteit van haar leden. Aansluiting hierbij betekent voor u:

vergoeding van de kosten (afhankelijk van uw verzekering)

een klachtencommisie die eventuele klachten serieus behandelt

de zekerheid van een gekwalificeerd therapeut