Artikelen

Voorbeelden uit de praktijk voor klassieke homeopathie van Femke van Hof

 

Homeopathie en "niet-lichamelijke" problemen

 

Als iets gewoon voor je is, dringt het soms laat tot je door dat dat voor een ander, die er niet bekent mee is,helemaal niet vanzelfsprekend is. Dit overkwam mij laatst weer eens toen ik een gesprek met iemand had over de mogelijkheden van homeopathie.

Voor die persoon was het bijna onvoorstelbaar dat homeopatische middelen op psychisch/emotionele problemen een vergelijkbare invloed hebben als psychotherapie. Oftewel dat je met homeopathie ook problemen die alleen geestelijk zijn, kunt behandelen.

 

Vorige maand schreef ik op deze plek een stukje over seksuele stoornissen, ook dat riep vragen op,en dan vooral  het gedeelte over de psychische problemen met betrekking tot seksualiteit. Dat fysieke problemen op dit gebied homeopatisch te behandelen zijn, is voor de meeste mensen wel aannemelijk, maar hoe kan 't nou dat je de problemen aangaande seksualiteit die op het psychische gebied liggen homeopatisch behandelt?

En diezelfde vraag maar dan over allerlei psychisch/emotionele zaken, leeft, heb ik gemerkt, bij veel mensen.

 

Vandaar dat ik een poging zal doen daar iets over te vertellen. Dat is overigens beslist niet makkelijk, want ik begeef me op het ongeziene vlak van de geneeskunst. Op het ongeziene vlak ook van de psyche van de mens.

Laat ik beginnen met een makkelijk voorbeeld, een depressie.

Het is bekent dat bij een depressie zowel lichamelijke als geestelijke factoren een rol spelen. Uit onderzoek is gebleken dat bijvoorbeeld lichaamsbeweging heel belangrijk is om uit een depressie te komen, dus, door stevig te bewegen maak je blijkbaar stoffen aan die een bijdrage leveren aan het herstellen of voorkomen van een depressie.

Als je kijkt naar het geestelijk/ emotionele patroon van een depressie, dan zie je daar ook voornamelijk stilstand, bewegingloosheid. De patiŽnt komt door niets meer in beweging, niets kan 'm meer enthousiast maken, niets interesseert 'm meer echt. Gedachten en emoties staan stil of draaien steeds in hetzelfde kringetje rond. Ga je fysiek bewegen, dan helpt dat om het geestelijke patroon weer in beweging te krijgen en wordt het leven weer fleuriger, beweeglijker.

Bij dit voorbeeld  zie je dat een probleem dat vooral geestelijk wordt gevoelt, een  aanzet tot herstel kan krijgen vanuit een lichamelijke activiteit.

Andersom is het ook zo dat een fysieke belemmering overwonnen kan worden vanuit een andere geestelijke instelling, denk bijv. aan slachtoffers van ongelukken die door een sterke wilskracht en doorzettingsvermogen veel meer van hun vermogen terug krijgen dan voor mogelijk werd gehouden.

In beide gevallen zie je dat lichaam en geest in een samenwerkingsverband zitten waarbij ze elkaar in of juist uit evenwicht brengen.

 

Wat is nu het regel-orgaan dat het evenwicht, of gebrek daaraan, tussen lichaam en geest in stand houdt?

Dat is het onderbewuste. Het onbewuste deel van de menselijke geest werkt samen met de ( onbewuste) functies van ons lichaam, te weten het ( vegetatieve) zenuwstelsel, de spijsvertering en de hormoonhuishouding.

Ons onderbewuste, dat deel van onszelf waar we ons dus niet bewust van zijn, bepaalt ongeveer 80% van ons gedrag ( heb ik niet zelf verzonnen, ook dat is onderzocht).In dat onderbewuste liggen ontelbare herinneringen, ervaringen en overtuigingen vast, die allemaal samen voor 80%  bepalen hoe we ons voelen, wat we leuk of niet leuk vinden, hoe we reageren op allerlei situaties.

In dat "orgaan " dat we ons onderbewuste noemen, ligt ook de sleutel tot genezing van zowel lichamelijke als geestelijke klachten. Het is dit "orgaan", dat  een geestelijke ( herinneringen, overtuigingen etc.) en een lichamelijke ( automatische lichaamsfuncties, DNA) component heeft, dat door homeopatische middelen wordt beÔnvloed.

Als homeopaat herken ik in het klachten beeld, ook als dit alleen geestelijk is, een bepaalt patroon. Dit patroon is voor de patiŽnt zelf vaak "onbewust", hij/zij is zich er niet van bewust,het wordt dus aangestuurd vanuit het orgaan "onderbewuste" van deze persoon. Je zou kunnen zeggen dat het voor de persoon zelf een blinde vlek is, terwijl het voor mensen in z'n omgeving soms wel zichtbaar is.

Als homeopaat heb ik er voor gestudeerd om deze patronen te "vertalen" naar homeopatische medicijnen.

 

Ruim tweehonderd jaar geleden heeft de grondlegger van de homeopathie ( dr. S. Hahnemann) ontdekt hoe hij grondstoffen voor medicijnen zo kon bewerken dat ze regelrecht op dit systeem inwerken, zonder dat ze sterke bijwerkingen zouden vertonen. Dat was nl het uitgangspunt van deze ( "gewone") arts: hij zocht naar een manier om medicijnen zo te bereiden dat ze wel hun werk deden,maar zonder de , zeker in die tijd, sterke bijwerkingen.

 

Want vergis u niet: ALLE medicijnen werken op dit systeem van het onderbewuste in!

Het verschil is dat reguliere medicijnen vooral op de lichamelijke OF geestelijke kant inwerken. OF ze werken sterk op onbewuste lichaamsfuncties, OF ze werken sterk op de onbewuste geestelijke functies. Maar ze werken ALTIJD in op het onbewust- aangestuurde deel van ons wezen.

Spierverslappers laten uw spieren verslappen zonder dat u daar met uw bewustzijn tussen komt, tranquillizers maken uw geest rustig zonder dat u dat bewust doet!

 

Het verschil met homeopathie is dat deze reguliere medicatie dat met zoveel "overtuigingskracht" doet, dat het orgaan "onderbewuste" zonder pardon iets wordt opgedragen te doen: "verslap de spieren", "versuf de geest". Er is geen ruimte voor het systeem zelf om een oplossing te vinden, wat betekent dat de oplossingen die in werkelijkheid in die 80% onderbewuste liggen opgeslagen, niet worden aangesproken. Soms is het nodig  zo directief in te grijpen,maar bijna altijd kun je lichaam en geest ook met zachtere hand tot genezing aan zetten.

En dat is wat de homeopathie doet: het spreekt het onderbewuste op vriendelijke wijze aan de oplossing in zichzelf te vinden.

En dat doet het door , net als reguliere medicatie, in te werken op de onbewuste automatische functies van ons lichaam ťn onze geest.

 

Voor sommige mensen is het moeilijk voor te stellen dat de oplossing voor de meeste problemen in onszelf besloten ligt, en dat ze eruit kan komen door een juiste ( homeopatische) behandeling. Dit is een overtuiging die voortkomt uit het idee dat alleen dat wat wij kunnen besturen en controleren, en waar we ons bewust van zijn, in staat is een goed antwoord op de vragen van het leven te vinden. Oftewel dat alleen een idee/oplossing voortkomende uit een logisch denkende geest een juiste oplossing kan zijn.

Alles wat voortkomt uit het onbekende onbewuste is in deze overtuiging onbetrouwbaar, niet controleerbaar.

"Daarom is het niet verstandig te vertrouwen op het zelfherstellend vermogen van je eigen lichaam, en kun je het beter met heel sterk werkende medicatie een bepaalde kant op dwingen", denkt men dan.

Tegen deze mensen zou ik willen zeggen: het is toch erg onverstandig te denken dat alleen je logisch denkende geest de goeie oplossingen in huis heeft, want wat zou je dan bij je eerst volgende blauwe plek doen? Specialist of wetenschapper kunnen je niet aandragen wat je lichaam dan kan, nl van binnen uit vanzelf genezen.

 

Ik hoop dat ik heb kunnen schetsen hoe het kan dat ook psychische problemen, wel of niet gepaard gaande met lichamelijke klachten, goed op homeopathie kunnen reageren.

Ik hoop dat het duidelijk is geworden dat wanneer het om verschillende vormen van genezing gaat, alternatief of regulier, er toch altijd wordt ingewerkt op hetzelfde, onbewuste mechanisme dat al onze functies aanstuurt. Dat het enige, maar ook grootste verschil is, de manier waarop dat gebeurt.

En ik hoop dat u zich realiseert dat u altijd zelf vrij bent om de manier te kiezen die u past!

 

Femke van Hof, praktijk voor klassieke homeopathie, "Aude Sapere"  Tel.: 0575-441232/ 0633093769