Klassieke homeopathie helpt...

Het lijkt wel hocus-pocus!

Maar dat is het niet. In wetenschappelijke kring is allang bekend dat alles bestaat uit energie, men erkent alleen niet hoe die energie vrijgemaakt kan worden voor genezing. In de klassieke homeopathie bewijst men echter al meer dan tweehonderd jaardat het kan.

Wat betekent Aude Sapere?

Dat betekent ´durf te ervaren´ en wordt ook wel vertaald met ´heb altijd de moed verder te leren´. Klachten, of ze nu de nadruk hebben op het fysieke of een ander vlak van ons wezen, leiden altijd tot of zijn een gevolg van een stagnatie in onze ´levensstroom´. Onze vrijheid van (levens-)expressie wordt geblokkeerd. Het vereist moed om deze blokkades op te heffen. Binnen mijn praktijk hoop ik u aan te moedigen altijd bereid te zijn meer over uzelf te leren en het leven ten volle te leven!