Acute ziektes
Worden acute klachten nl. stelselmatig onderdrukt, dan leidt dit tot een opstapeling van ´vervuiling´ in je lichaam waardoor dat steeds verder verzwakt, en er op den duur een gunstig millieu heerst voor zwaardere en/of chronische ziektes om toe te slaan. (Hoewel niet alle zware,chronische ziektes vooraf gaan door een geschiedenis van onderdrukking van acute ziektes.)
De ´vervuiling´ die ontstaat door onderdrukte of niet goed genezen acute aandoeningen heeft niets te maken met de ´vervuiling´ die ontstaat door slechte eet-drink- of verslavings-gewoontes of millieu-vervuiling, hoewel ook die factoren je lichaam kunnen verzwakken.
De vervuiling van acute ziektes die kan achterblijven wanneer de ziekte niet goed geneest, bestaat vln. uit virussen.
Deze achterblijvers kunnen zich jarenlang stil houden (´slapen´). Je merkt er dan niks van maar ondertussen ondermijnen ze je immuunsysteem. ( Anti-biotica doodt geen virussen, alleen bactieriën).
Jaren later kunnen ze bijdragen aan, of zelfs de oorzaak zijn van een ernstige ( chronische) ziekte. (Verscheidene soorten kanker, maar ook de ziekte van Pfeiffer en zeer vermoedelijk M.E. hebben hun oorzaak in vroeger opgelopen virussen, en dus, mogelijk in acute ziektes.)